2012 12 15

Stillingsöns brygga

På vykortet till höger har ångbåten just lagt till vid Stillingsöns brygga. Resande är på väg ombord och nedför backen kommer ångbåts-kommissionären på stället, Malte Bernzon, klädd i sedvanlig vardagsdress för sommaren - vit hatt och skjorta, ljusa golfbyxor, vita knästrumpor och, får man förmoda, nykritade tygskor. Den ångbåtskunnige kan identifiera båten som ”Valborg”. Bilden borde vara tagen på 30-talet. 

   Stillingsöns brygga 1930-tal

 Under drygt 70 år fungerade Stillingsöns ångbåtsbrygga som tilläggsplats för ångbåtarna som trafikerade rutten Göteborg – Uddevalla. Därutöver användes den naturligvis också av mer lokal båttrafik som tex rutten Uddevalla – Lyckorna – Ljungkile.

Stillingsöns brygga har gamla anor. Enligt hembygdsforskaren Henry Emanuelsson anlöpte 12 segelfartyg orten 1637. I området fanns under 1700-och 1800-talen såväl sillsalteri som båtbryggeri så någon form av anläggningsmöjlighet måste ha funnits. Föregångaren till den nuvarande bryggan går tillbaka till 1860-talet då Nils Rasmussons söner Berndt och Olof Nilsson tillsammans med O.J. Johansson betalade 289 kronor och 33 öre för uppförande av bryggan inkluderat bergssprängning.

Alfhem lägger till
 
 

Så länge hjulångare användes ankrade man på fjorden utanför Stillingsö holme.  När bryggan väl var på plats och regelrätt båttrafik upprättats på 1860-talet blev Stillingsön tilläggsplats för passagerartrafik. En tidig bild från ett privat album visar ångbåten ”Alfhem”, som lagt till vid bryggan vid sekelskiftet.       

 

 Med den växande strömmen av sommargäster ökade passagerartrafiken. För fastboende underlättade ångbåtstrafiken kontakterna med omvärlden. Ortsborna kunde lättare ta sig till Uddevalla för inköp. Varor till handelsboden, som låg några 10-tal meter upp i backen, lossades. Jordbruksprodukter och slaktdjur skickades med ”Viken” som kallades ”grisebåten”.

Bryggan blev ortens mest centrala plats. Bilder från tiden uppvisar ett myller av folk och fä tillsammans med gods av olika slag. Med kriget kom trafiken att inskränkas väsentligt. 1948 blev det sista året som Bohuslänska Kusten trafikerade bryggan i reguljär trafik. Därefter har bryggan mest trafikerats av tillfälliga gäster. De senaste två somrarna har skärgårdsbåten m/s”Gustafsberg” under några sommarmånader tuffat mellan Ljungkile-Lyckorna-Ulvån-Stillingsön-Åh.

  På ångbåtsbryggan vid sekelskiftet 

Med ljudet från ångvisslan sprids en efterklang av forna tiders ångbåtstrafik över fjorden till de sommarboendes stora glädje.

Det andra vykortet från Stillingsöns brygga får åskådliggöra senare tiders verklighet dvs här 1950-tal. En ganska tom brygga med några mindre segelbåtar. Det tillfälligt uppförda lilla hopptornet minner om sommarens simskoleavslutning. Också den idag ett minne blott.

 Stillingsöns brygga 1950tal

Christina Andersson