VÄLKOMMEN TILL SLÄKTFÖRENINGEN KÅRÖD-HEDE!

 

På vår hemsida finner du historia och aktuell information om släkten, som härstammar från Orust i Bohuslän. Här har vi vår träffpunkt och gemensamma forum.

 

Under Nyheter hittar du de senaste inläggen.

Houg

Houg heter gården i Resteröds socken varifrån Johan Otto Johnard (släktgren 1:7) härstammar. Gården kan spåras i släktens ägo tillbaka till 1600-talet. En taxeringslängd från 1715 - under det stora nordiska kriget - tar upp Houg som kronohemman 3/8 mtl och ägarnamnet Oluf Olufsson (f. 1659 d. 1741).

Kåröd

Gården Kåröd omnämnes i skrifterna från i slutet av 1300-talet. Säteri blev det drygt 100 år senare, en status gården hade till och från under 16/17 och 1800-talen. 1783 övergår säteriet i 6 bönders ägo. En av dessa var vår anfader Nils Rasmusson. I  Bohusläns gamla adliga gods och sätesgårdar. Bidrag till gårdarnas och släkternas historia (1925) skriver Carl A. Tiselius om säteriet Kåröds historia. En kortare version av artikeln publicerades i släkttidningen KÅRÖD-HEDE Bladets första nummer 1988.

 

Om bohuslänskan

Sysslar man med släktforskning om sina förfäder i Bohuslän har man ibland tänkt på hur det lät när folk i landskapet talade och sjöng för några hundra år sedan. Som bekant hör bohuslänskan nära samman med norska folkmål och även om det politiska bandet mellan Bohuslän och Danmark-Norge bröts genom Roskildefreden 1658 så kan det norska inslaget fortfarande spåras.

Måga …. ålekråga ….. är – tre dialektord som dagens  befolkning  inte självklart förstår. Olof Johnard botaniserar i sin artikel  i bohuslänskan och reder ut begreppen.

Fjordnamn runt Orust

För våra förfäder utgjorde vattnen kring Orust de viktigaste samfärds-vägarna. Och detta har gällt långt in på 1900-talet. Olof Johnard gör en etymologisk resa i fjordsystemet runt Orust.