2019 01 07

Niklas Samuel Hedström

NYHET  På  Ovalau, en av de många Fidjiöarna, finns en kyrkogård i staden Levuka på en höjd vid stranden med Stilla havets bränningar och blå oändlighet mot horisonten. Där står en gravsten med följande inskription:

                        Loving Memory of

                        Nicholas Samuel Hedström

                        born in Sweden 3th sept 1822

                        Died at Levuka 11th febr 1900

                        aged 78 years

                        So he giveth His Beloved sleep

                       And of his daughters Annie Ethel

                       born Kioa 16th July 1869

                       died Dreketi 3th of Oct 1871

                       Also Alice Brita

                       Born Levuka 22th Dec 1874

                       Died Levuka 25th March 1875    

                        Safely Folded

Hedström är ett känt namn i våra släktannaler från stamfadern Nils Rasmusson (1753 - 1825). En dotter till honom, Brita Nilsdotter, föddes på Kåröd 1799 och gifte sig 1821 med kofferdiskepparen Samuel Larsson från Hede på Orust. Hon fick  två söner och fyra döttrar. (Kåröd Hedebladet nr 18 2008).

 Det är äldste sonen, Niklas Samuel  (1822 – 1900) som kom att få en levnadsbana oceaner borta från Orusts stillsamma innerfjordar. Med skonerten Hercules som startkapital lämnade han 1852 Sverige med Australien som mål och bedrev med stor framgång fraktfart, hotellrörelse, handel, kopraodling, markaffärer mm i denna avlägsna del av världen. Vidare blev han örlogskapten hos kungen av Fidj, Cacobau, vars flotta bestod av ett fartyg med mässingskanoner, som vaktade hamnen i Levuka.

Om denne man och hans äventyrliga levnad har Göran Sändare, känd sjöfartsskribent och släktforskare, bedrivit grundliga efterforskningar i olika arkiv framför allt i Australien och all hans möda har landat i ett omfattande manus, som skall bli en bok och enligt planerna ges ut både i Australien och här hemma.

 I avvaktan på att boken kommer ut har släktföreningen fått lov att publicera ett smakprov från ett kapitel i blivande boken. Vi har valt kapitel 5 med rubriken: Niklas i Australien. Läs här

Olof Johnard

             

    

  Niklas Hedström gravsten  

 

 

Nicklas Hedström porträtt             

 

Från Orust till Fiji

 Boken om Niklas Samuel heter Från Orust till Fiji av Göran Sändare.

Den kan beställas från Båtdokförlaget Skärhamn. Pris: 250 kr +porto 60 kr.

Finns också i bokhandel i Stenungsund, Henån, Uddevalla och Lysekil. 

Pris: 270 - 290 kr.

 


 

Sjömansliv under 25 år

2015 02 15

 Frank Johnard föddes den 7 april 1909 i Uddevalla och blev nummer sju i en syskonskara på så småningom åtta barn. När Frank föddes hade hans far varit befälhavare i Sannes rederi i Uddevalla i ungefär 10 år med början på s/s Newton. Till sjöss gick han som jungman år 1882 och han tjänstgjorde ända fram till 1932. Det blev nästan 50 år till sjöss. I sitt förord skriver sonen Olof Johnard "Tyngdpunkten i berättelsen har jag lagt på  det dåtida samhället och på arbetsvillkor, löner och tjänstgöringsförhållanden för sjöfolk, som naturligtvis i högsta grad påverkades av världskonjunkturer och världspolitik."

Läs vidare här.
     

 


 

 2012 12 15

Minnet och glömskan.

Olof Johnard skriver om de omfattande förändringar det svenska samhället genomgick under första hälften av 1900-talet och hur dessa slår igenom på individnivå och påverkar familjer och individer. Kåröd Hede-Bladet nr 22 (2012).


2012 12 15

Från jordbruk till familjebadort

En del av Kåröds säteri blev under första halvan av 1900-talet familjebadorten Stillingsön.

Kåröd Hede-Bladet nr 22 (2012).


2012 12 15

Om släktgården Houg

Olof Johnard skriver om förändringar på Houg mellan 1900 och 50 år framåt.

Kåröd Hede-Bladet nr 22 (2012).


2012 12 15

Vykorten berättar

* Stillingsöns ångbåtsbrygga

* Stillingsöns handelsbod

Kåröd Hede-Bladet nr 22 (2012).


2012 12 15

Böcker från våra trakter

Christina Andersson har läst två böcker, som utspelar sig i vår släkts trakter.

Kåröd Hede-Bladet nr 22 (2012).