Litteratur och bokanmälningar

KHboken omslag

KÅRÖD HEDE SLÄKTEN

Jordbrukare och sjöfarare på Orust

av

Christina Andersson och Olof Johnard

Pris 230:- inkl. moms + porto

Beställ ditt exemplar genom att skicka ett meddelande med namn och adress till sf@karodhede.dinstudio.se

 

Släktföreningen KÅRÖD-HEDE bildades 1976. Sedan dess har mycket kunskap i släktens historia samlats när det gäller genealogi från äldre tid, biografiska uppgifter, fakta om gårdar etc. Mycket av detta har publicerats i KÅRÖD-HEDE Bladet och numera på föreningens hemsida. I släktboken Jordbrukare och sjöfarare på Orust har vi samlat och utforskat vidare 1700-talet och första halvan av 1800-talet och de förutsättningar och samhällsförhållanden som våra släktingar då levde med och under. Boken ger en fylligare bild av stamfäderna Nils och Inger Rasmussons och Samuel och Brita Larssons liv på kustgårdarna Kåröd och Hede på Orusts östsida.


 

STILLINGSÖN - en pygmé bland badorter.

En badorts tillblivelse och liv i ord och bild 1865 - 1968

av

Christina Andersson

2009

Pris 230:- inkl. moms + porto

Beställ ditt exemplar genom att skicka ett meddelande med namn och adress till sf@karodhede.dinstudio.se

 

De mindre badorter, som etablerades framför allt under andra halvan av 1800-talet är nästan inte alls dokumenterade. Trots sin litenhet är rikedomen av vykort med motiv från Stillingsön imponerande. Genom att kombinera dessa med annat material - lantmäterihandlingar, bouppteckningar, protokoll av olika slag, minnesanteckningar etc - växer här fram en bild av en liten familjär semesterort där man kunde leva stilla sommarliv i lantlig miljö långt från det societetsliv, som idkades på de större badorterna.


 

Fritz Samuel Johanssons anor.

En sammanställning gjord av Bengt Elling

Kärra 2008

576 s.

Ett imponerande forskningsarbete där författaren med stor grundlighet grävt fram uppgifter ur kyrkböcker, bouppteckningar, kartor och annat svåråtkomligt källmaterial såsom norska räkenskaper  och jordböcker ända ner till 1500-talet. Ett viktigt uppslagsverk för envar som vill leta sig tillbaka i släkten.

 


 

Bokenäs och Dragsmark i en gången tid

av Bengt Elling

Uddevalla (Kulturnämnden) 1978

413 s.

En guldgruva för den som är intresserad av lokalhistoria i Bohuslän!

Fler lästipsForna tiders provinsialläkarrapporter gav ofta en god bild av tillståndet i socknarna. Nedanstående klipp är saxat ur rapporten 1879 för Orust och Tjörn.

"Aflägsnande af orenlighet uti eller i närheten af boningar eller annan osnygghet.
Under denna rubrik kunde jag anföra mycket, men vill för denna gång sammanfatta mina anmärkningar i korthet.
Familjemedlemmarne bo vanligtvis alla i ett rum bland smuts och fjäderfän, som om vintren födas i boningsrummet. Förskämd luft inomhus är sålunda ett oundvikligt ondt, och det är för läkaren en verklig njutning att efter sjukbesöket få lemna dessa boningar för boskap mycket mera än för menniskor. Badning förekommer mycket sällan till och med om sommartiden, då eljest detta distrikt mera än Sveriges alla öfriga lemnar så rika tillfällen dertill."

http://landberga.se/medicinhistoria/provlakrapp.html

**********

Ett arbete från Södertörns högskola

"EN PROVINSIALLÄKARES ÅRSBERÄTTELSE FRÅN ORUST OCH TJÖRNS DISTRIKT under 1860-talet" ger en samlad bild från tiden.

http://www.morlanda.se/provinsiallakare.pdf