Bildgalleri

I bildgalleriet samlar vi bilder från släktens alla släktgrenar.

Alfhem lägger till vid Stillingsöns brygga. Tidigt 1900-tal.

Ögården, nuvarande (2011) byggnad, sydöstr gaveln från vägen.

Hästskoning på Ögården.

Gamla Ögården. Gården utgjorde södra hälften av Nils Rasmussons del av Kåröds säteri. När laga skiftet genomfördes på Kåröds säteri 1832 flyttade sonen Olof Nilsson ut till Ögården där han uppförde boningshus, ladugård mfl hus.

Arendal 1. Belägget på Hisingen. Förvärvades av Johan Ohlsson 1867. Han sålde gården till Göteborgs stad 1903 men kvarstod som arrendator till sin död 1899.

Harald, Ruth och Fritz Ardahl. (Gren 1.5 Olof Nilsson).

Ernst och Hilding Ardahl. (Gren 1.5 Olof Nilsson).