En vecka för hundra år sedan.

En titt i Johan Ohlson d.ä.: dagböcker

 

När vädret var vrångt, den egna verksamheten och planeringen hämmas undrar man ibland i irritation, om de dystra profetiorna om bestående och snabba klimatförsämringar har fog. Det kan då vara trösterikt att gå till de gamla hävderna, om säger mer än torr statistik. Man kan t.ex. gå till de gamla dagböcker jag har i min ägo, förda av min far- far, lantbrukaren, kommunalmannen

mm på Arendal, gården vid norra stranden av Göta älvs utlopp i havet. Böckerna är förda dag för dag, från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet, med vacker, flytande stil. "Den 10 april 1888. Ostlig vind med något frost, under dagen blev det dagsmeja.

Gossarna satta att köra sten för att förlänga båt-bryggan. Jag åt Sörred med papper jag läst för Svenson - var även åt skolan. Var sedan en stund nedåt sjön att hjälpa pojkarna, vid ett tillfälle föll jag baklänges och stötte mig i sidan

rätt svårt. Mamma åkte in till Majorna, ty Hilding skall confirmeras i morgon eftermiddag - skulle fråga doktorn för mig -ord. liniment och grötom-slag. Suggan grisade i dag på morgonen 8 levande grisar. 11/4 Rim och tjocka halva dagen, samt frost. Smärtorna från fallet dagen innan fort-farande svåra. Gossarna fick köra mudder, 7 lass. 12/4 Variabel vind, helklart, frost om natten, tö på dagen. Döfven skickades efter gödsel. Gossama körde 4 lass mudder. Jag åt Färjestaden, måste gå fastän skral, höll därstädes ordinarie bolagsstämma med aktiebolaget Färjestaden. Klippan, enhälligt utsedd till ordförande. Där beslöts, att färjan skulle med en trefotsbred stålplåt förhydas i vattenlinien rundt om. Carl var vid sjömanshuset för att mönstra, ifall han skulle blifva antagen, jag kom hem matt och skral. Döfven hämtat gödsel. 13/4 Sydlig bris, tö hela dagen. Carl var inne vid sjömanshuset för att få besked om antagningen, blev ej antagen. Sigurd och Gert körde sten till bron, på e.m. högg bort isen, för att kunna börja lägga den. Döfven idag också efter gödsel. 14/4 Variabel vind små, stark dagsmeja. Jag skrev till hr Flobeck för Niklas i Qvien att komma åt sjukhuset i staden, sände Sigurd med skrivelsen han var tillbaka om 2 1/4 timme - gick åt Qvien hjälpte honom till skjuts, han for åt staden.

 

 

 

 

 

 
 

Johan Ohlson - På em, arbetade med broläggning vattnet något högt - mitt onda något dräg-ligare - mulnade något på em. Niklas inom Majornas sjukhus. 15/4 Variabel små vind till mesta klart. Söndag ej till kyrkan. 16/4 Ostlig små och mulet, frost nat-ten till idag. Gossarne arbetade med brobyggnaden jag hjälpte till det lilla jag kunde, yttre brohuvudet lagt. Jag liksom i går något bättre. Skrev till Fredric angående drängen han skulle lega.

17/4 Sydlig små mulet och blidväder, Gossarna de arbete. Jag åt staden hörde efter hos Kapten Strömberg om plats för Gert å något av Örnens far-tyg, som väntas hitåt, han lovade att ha mig i minne. Var även hos John Olsson i samma, talade med Flobeck angående färjan - Döfven hämta gödsel - regnade 1/2 timma fm.

Så beskrivs livet dag för dag, år efter år. Ibland med kärnfyllda korta an-teckningar som avslöjar att allt inte alltid var som en solgårdsidyll. Beskrivningen en höstdag upptar t.ex. div. jordnära anteckningar, som antalet upptagna tunnor potatis etc. Dagens anteckningar avslutas med satsen "Pigan Ebba gick idag - utan saknad". Min egen fars födelse - 3 april 1895 - omnämnes i den dagens anteckningar, i orubblig kronologisk ordning, efter förmiddagens iaktag-elser om vår- och höstsåddens utseende. Förutom fakta om dåtidens liv förmedlar böckerna onekligen en goc bild av en annan och svunnen tids sät att se på livet och tingen.

Berit Carlsson f. Ohlson

(Ur KÅRÖD-HEDE Bladet nr 2(1988)