Bondedöttrar på Kåröds säteri – Nils Rasmussons döttrar

Nils Rasmusson fick tillsammans med hustrun Inger Olofsdotter 10 barn, 5 pojkar och 5 flickor. En son dog 3 år gammal. Övriga 9 syskon levde upp i vuxen ålder och flera av dem blev mycket gamla. Som så ofta i släktforskarsammanhang är informationen om kvinnornas liv mycket sparsamt förekommande. Ofta begränsas den till sparsamma uppgifter i kyrkoböckerna. Bouppteckningarna kan ge vissa upplysningar utöver faktisk behållning.  Smycken och ”gångkläder” ger en liten bild av de ekonomiska omständigheter som gällde för dessa ofta mycket anonyma döttrar och mödrar.

 

Barn nummer fyra och första dotter

Maja Nilsdotter Åkerström,  1791 – 1856.

Maja gifte sig med kofferdikaptenen Anders Åkerström, kusin med Olof B. Åkerström, som så småningom gifte sig med Majas yngre syster Inger Nilsdotter.  Anders kom från Öberg, Myckleby, som hans far köpt 1792. Här växte Anders upp tillsammans med sin bror.  Anders bodde vid giftermålet på Öberg. Här föddes också de båda äldsta barnen.  1820 i maj flyttar familjen till Forshälla sn för att så småningom bosätta sig i Göteborg.  Anders Åkerström drunknade i oktober 1844.

Majas far, Nils Rasmusson, hade redan 1789 fått kontakt med den på Orust välkända släkten Åkerström då han förordnades som en av flera förmyndare till länsman Lars Åkerströms fem omyndiga barn.

I äktenskapet med Anders Åkerström föddes 4 barn.

  1. Sophia Maria Åkerström,  f. 1817 12 27.
  2. Karolina Albertina Åkerström, f. 1819 05 28. Gift med handelsmannen Gustav Vilhelm Andersson, f. 1862 05 22, Göteborg. Död 1862 05 22 i Göteborg.
  3. Niklas Åkerström, f. 1823 07 13, styrman, d. 1853 02 24 i Rio de Janerio.
  4. Johanna Matilda Åkerström, f. 1826 03 14, d. 1855 10 09 i Göteborg. Ogift.

Enligt bouppteckningen efter Maja finns två arvingar, döttrarna Karolina Albertina, gift Andersson och ogifta – och därmed omyndiga – dottern Johanna Matilda.  Bouppteckningen, som upptar 3 sidor, antyder ett hem i små omständigheter.  Behållningen i boet uppgår till 247 kronor - tillgångarna 393:80 och skulderna 146:39. För 247 kronor kunde man köpa lika mycket varor och tjänster som för 13 451 SEK år 2009 mätt med konsumentprisindex (Portalen för historisk statistik).

 

Barn nummer sex

Inger Nilsdotter  Åkerström, 1796 – 1878.

 

 Inger gifte sig med Olof Berntsson Åkerström. Olof kom från Ottesdala i Myckleby socken.  Äktenskapet var barnlöst. Paret hade en fosterdotter, Johanna Sofia Hedström. Sofia var född i Hede och dotter till Samuel Larsson och Brita Nilsdotter.  Hon gifte sig med sin kusin Johan Ohlson, Arendal. Efter Olof B. Åkerströms död, 1860, arrenderade brorsönerna Johan och Niklas Ohlson i tur och ordning gården. Efter Ingers död sålde arvingarna gården. De sista åren av sitt liv tillbringade Inger hos sin fosterdotter Sophia på Arendal, där hon också avled den 18 mars 1878. I sin dagbok skriver Johan Ohlson den 26 februari ”ångbåten kom kl.7 och vi gingo ombord  kl. 7o40. Liket placerades akterut med en pressäng öfver, båda flaggorna på half stång. Jag, mamma, Ludvig, Olga, Sigurd och Frits gingo med, färden gynnades af ett utmärkt väder, kl. precis 12 middag ankommo vi till Stillingsön, likvagnen hämtade liket åt Almag och vi gingo till Ögården”. Begravningen ägde rum dagen efter och Johan skriver ”ostlig och halfklart, stundom snöbyar, på em begrafning, jordfästning i kyrkan, tvenne prester officerade”.

Bouppteckningen efter Inger visar att hon suttit i orubbat bo efter makens död. Alla hennes privata tillhörigheter som hon hade på Arendal vid dödsfallet tillföll Johan Ohlson och ingår inte i bouppteckningen. Behållningen utgjorde 2 177 kronor ( 107 792 kronor i 2010 års penningvärde). Enligt bouppteckningen hade Allmag Sörgård ett taxeringsvärde om 11 000 kronor (544 657 kronor).

 

Barn nummer sju

Brita Nilsdotter Larsson, 1799 – 1891.

Brita Nilsdotter Larsson 

 Brita gifte sig med Samuel Larsson, hemmansägare och skeppare från Hede. I äktenskapet föddes 15 barn. När hennes man Samuel Larsson dog, endast 60 år gammal, tog Brita över ansvaret för gårdsbruket, barnen och andelarna i fartygen, som Samuel Larsson hade vid sin död. De många åren som ensam ansvarig gav henne ett eftermäle som en bestämd, kärv och handlingskraftig kvinna. Efter 20 år tog dottern Charlotta och hennes man över gården Hede. Några år senare sålde de gården och 1875 flyttar Brita med dem till den nya större gården Hässleröd i Forshälla socken. Brita dog hos sin dotter Christina på gården Houg i Resteröds socken. Hon blev mycket gammal, 92 år.

Knappt 2 månader innan Britas död slog åskan ner i manhuset på Hässleröd och huset brann ned till grunden med alla inventarier. Enligt bouppteckningen hade Brita endast kvar de kläder hon vid tillfället hade på kroppen. Behållningen uppgick till 4 350 kronor (228 442 kronor i 2010 års penningvärde) 

 

Barn nummer nio

Christina Nilsdotter Vidgren, 1803 - 1894.

Christina bodde hos sin bror Niklas i Kungälv där hon antagligen träffade sin blivande man, bokbindare K.T. Vidgren,  1829-1912, i Kungälv. Paret hade inga barn.

 

Barn nummer tio

Anna Nilsdotter  Persson, 1805 - 1889

Anna gifte sig med Martin Persson (senare kallad Pettersson) från Skala, Myckleby  och fick tillsammans med honom 6 barn. De bosatte sig på hemmanet , Skala där de bor enligt husförhörslängden 1838-42.Enligt längden 1843-46 har de flyttat till Ivarslund, torp under Lindeberg. I samma längd uppges Anna bo som inhyses tillsammans med 4 barn, Per, Nicklas, Simon och Maria Christina hos brodern Berndt Nilsson på Kåröd. I en senare husförhörslängd hittar vi förklaringen – hon ”sökte 1844 boskillnad från sin man, sjömannen Martin Pettersson”.Den 6 maj 1850 flyttar hon med barnen till Uddevalla.  Så småningom återvänder hon via Stala till  Myckleby och bor då på Bryggan under Allmag Norrgård. Bryggan var en backstuga som uppstod omkring 1800. Hennes son Simon Lundstedt driver affär på Allmag. I bouppteckningen efter systern Inger har Anna efternamnet Petersson. Det är också det namn hon har i husförhörslängden 1883-90. 

Anna är, när hon dör den 9 juli 1889, 84 år gammal och har 2 systrar kvar i livet. Enligt bouppteckningen har hon bott de sista två åren av sitt liv hos brorsonen Nicklas Ohlsson på Kåröd (Ögården). Hon har tre arvingar, barnen Carl N. Pettersson på Svanvik, Simon Lundstedt, handlanden på Stillingsön och dottern Maria. Den senare, som bor i Göteborg, ”far på sjön som Restauratris på ångbåt”. Boet var litet och innehöll inga värdeföremål utöver ett par örringar. Glasögonfodral, bibel, psalmbok och 8 ospecificerade böcker är det närmaste vi kommer personliga ägodelar utöver gångkläder. Boets tillgångar uppgick till 137:50 [7 474 kronor i 2010 års penningvärde]. Sedan skulder för sjukvårdkostnader och begravning var betalda restade boet med en skuld om 51 kronor [2 762 kronor i 2010 års penningsvärde].

Vad som hände maken är ej känt. I min forskning försvinner han någon gång mellan 1843 och 1846.

Christina Andersson