Olof Nilsson (1786 - 1789)

   Nils Rasmussons andre son drunknade i en damm den 25 juni 1789, knappt tre år gammal. 

 

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.