Under rubriken Släktforskning presenterar vi släktforskningslitteratur med anknytning till släktföreningen KÅRÖD-HEDE. Under rubriken Bokanmälningar presenterar vi allmänlitteratur av varierande slag med anknytning till landskapet Bohuslän och vår släkts historia.

 

Vår bygd i litteraturen


Som släktforskare är det lätt att samla på sig den ena uppgiften efter den andra när man letar i kyrkoböcker och andra längder där vi finner spår efter våra anförvanter. Då och då kanske vi stannar upp och funderar kring betydelsen av tex ”skriven på socken”. Vad innebar det? Hur levde man? Var bodde man? Fanns ingen i släkten som kunde stötta? Vad betydde landskapets förutsättningar för våra släktingar? Erik Lönnroth skriver i Bohusläns historia:
"I alla länders historia finns det konstanta, av naturen bestämda faktorer. I Bohuslän heter de sjön, vinden och bergen - de har begränsat bosättningsområdena, styckat upp jordbruksbygden, hållit liv i växtligen med havsdagg och milda vintrar, erbjudit många farleder och gjort dem osäkra med stormar och strömmar".
(Bohusläns historia. Red.:Erik Lönnroth. 1963).Köp släktboken - 230:- inkl. moms + porto. Beställ här, sf@karodhede.dinstudio.se