Publicerad i: KÅRÖD-HEDE Bladet nr 21 (2011)

Kerstin och Harry Berg

Under denna höst har de flitiga författarna och utforskarna av Kungälvs stadshistoria makarna Harry och Kerstin Berg båda gått ur tiden. Harry Berg var barnbarnsbarn till Niklas Nilsson. Niklas var  född på Kåröd 1801 och åttonde barn till vår stamfar Nils Rasmusson och hans hustru Inger Olofsdotter Torbjörnsson. ( Se artikel i Kåröd Hedebladet nr 2 1988) Niklas idkade sjöfart, etablerade sig 1840 som borgare i Kungälv och skaffade sig där också en jordbruksfastighet. Niklas var gift med Britta Charlotta Andersson från Brömsegården vid Marstrand. De hade en dotter vid namn Hulda, född 1856 död 1950, som gifte sig med en handlande i Kungälv, Johan Berg. Deras son hette Hugo som också han blev handlande och i hans äktenskap med Alma föddes Harry 1919 .
Kungälv förr och nu är titeln på Harrys och Kerstins bok som kom ut 1988,  men det är bara en av de inalles 15 böcker de gett ut tillsammans med stadens och bygdens historia som tema. Harry var skicklig tecknare och fotograf medan Kerstin var bra på att skriva och sålunda kompletterade de varandra utmärkt. Alla som är intresserade av Kungälvs utveckling genom tiderna har mycket att hämta i  deras verk, som sammanfattar en gedigen forskargärning i hembygden. Nordiska museet har i år uppmärksammat deras hängivna arbete med medaljen för hembygdsvårdande verksamhet.