STYRELSE

Vid släktmötet den 20 september 2008 valdes styrelse för 

Kåröd Hede släktförening enligt följande: 

 

Ordförande: Olof Johnard
Vice ordförande: Christina Andersson
  Ing Mari Abrahamsson
  Marie Johnard
  Henrik Johnard
  Sterner Josefsson
Suppleant: Bengt Johnard
Suppleant Lars Magnus Olovson