Olof Nilsson (1794 - 1894)

 

 Olof Nilsson


 Olof Nilsson föddes på Kåröds säteri 1794. 1818 övertog han hälften av faderns del av säteriet. När laga skiftet genomfördes på Kåröd  blev han skyldig att flytta ut från säteritomten till Ögården. Exakt när han flyttade ut från säteriet vet vi inte men ett årtal, 1849, i stenterassen på gården kan vara byggåret. 

Olof gifte sig med Britta Persdotter från Kärrslätt, Stenkyrka (Tjörn) och fick tillsammans med henne 5 barn.

 

Artiklar om Olof Nilsson och hans ättlingar


Bouppteckningen efter Johan Olsson, Arendal

Sexton arvingar delade på arvet efter Johan Olsson.

Läs här.


Kårebon på Hisingen

Under 34 år skrev Johan Ohlson dagbok. Detta är fortsättning på artikeln "Bondeliv på Hisingen".

Artikel i KÅRÖD-HEDE Bladet nr 21(2011).

Läs här.


Bondeliv på 1880-talets Hisingen

Johan Ohlson, Olof Nilssons näst äldste son, bosatte sig på Hisingen där han drev gården Arendal. Utifrån hans dagböcker kan vi följa den svenske bondens vardagsliv i slutet av 1800-talet.

Artkel i KÅRÖD-HEDE Bladet nr 20(2010).

Läs här.


Hakon Ardahl - vår meste släkting

Hakon Ardahl var i tre separata led direkt avkomling till Nils Rasmusson och Inger Olofsdotter.

Läs här


En vecka för hundra år sedan

Utifrån sin farfars dagböcker skriver Berit Carlsson om en vecka i farfaderns liv.

Läs här