Din Rubrik

Berndt Nilsson 1789 08 10 - 1868 02 16

 

Bernt Nilsson föddes på Kåröd den 2 april revolutionsåret 1789. Han var Inger och Nils Rasmussons tredje barn/pojke. Tio barn föddes i familjen varav 9 levde till vuxen ålder. Fyra av dem blev över 80 år, två av dessa tom över 90. Att så många överlevde och dessutom blev så gamla är anmärkningsvärt inte minst med tanke på vilka öden som skulle drabba Bernts egna barn.

Tjugofem år gammal gifte Bernt sig med sin kusin, den då 19-åriga Inger Johanna Larsdotter från Resteröd, dotter tillBerndts farbror Lars, Restenäs. Vigseln ägde rum den 21 oktober 1814. I äktenskapet, som kom att vara 21 år, föddes 10 barn. Fem av dem dog innan vuxen ålder.

Dödsorsaken var i flera fall, enligt kyrkoböckerna, bröstvärk/sjukdom eller lungsot och i ett par fall slag, vilket kanske får tolkas som hjärtinfarkt eller stroke. Man måste komma ihåg att det var prästens lekmannabedömning som noterades i dödboken.

Åren 1834-35 vittnar om hur man på den tiden levde med dödens ständiga närvaro. Den 23 april 1834 dör den då 11-årige sonen Lars i slag. Den 2 juni samma år dör dottern Anna Maria bara tre år gammal av samma orsak. Inger Johanna är nu gravid med sitt tionde barn, som föds den 24 november och får namnet Anna Maria. Det förekom ofta att barnet som föddes efter ett avlidet barn fick bära samma namn. I januari 1835 avlider Inger Johanna själv bara 40 år gammal enligt uppgift av magsjuka.. Kanske hade denna magsjuka samband med de många barnfödslarna. I stort sett hade Inger Johanna varit gravid vartannat år i 20 års tid. Hon begravdes i Myckleby men hennes gravpöats är okänd.

Bernt, som vid 46 års ålder är änkling med ansvar för sju barn i åldrarna från 2 månader till 20 år. Men än var sorgerna inte slut. Lilla Anna Maria dog 3½ månad gammal i bröstvärk – troligen lunginflammation.

Sorgeåret går till ända och den 10 juni 1836 gifter Bernt om sig med sin 25-åriga hushållerska Maria Hansdotter från Östra Bogane i närheten av Myckleby. I april påföljande år föds deras första gemensamma barn, som får namnet Lars och ett år senare en flicka, Helena Carolina. Men olyckorna fortsätter att drabba familjen. Lars dör fyra månader gammal  i slag och flickan vid tre månader av bröstsjukdom. Därefter kommer tre barn, Lars 1840, Carolina 1842 och Hans 1845 som alla når vuxen ålder. Ja, de blir tom riktigt gamla 79, 92 resp. 85 år.

När Bernt är 29 år gammal övertar han sin gårdsdel efter fadern och äger därmed 5/32 av det gamla säteriet Kåröd. Den 4 oktober 1819 får han fasta eller lagfart på sin del. Det skulle visa sig att hans ambitioner var betydligt större än så. En av gårdsägarna på Kåröd, Rasmus Andersson, tvingades skuldsätta sig till Bernt Nilsson och 1843 köper Bernt hans del på exekutiv auktion. Han får fasta på köpet påföljande år och är därmed den störste enskilde ägaren till Kåröd säteri. Vid 1800-talets mitt är Bernt en välbärgad man och äger 13/32  mantal dvs nära halva Kåröd.

 

Stillingsön – en badort i tiden

 

Det finns inga dokument, som beskriver hur och när badortsidéerna slog rot hos Bernt Nilsson. I familjen berättas att Bernt Nilsson hade många släktingar, som gärna kom och hälsade på sommartid. Med tiden tyckte han det blev för trångt i stugan så när Myckleby skulle få ny prästgård och den gamla skulle rivas köpte han den byggnaden, som revs och byggdes upp igen nere vid strandkanten på Stillingsön. Huset kom att heta Sjövik och kan sägas vara allra första början till badorten Stillingsön. 1862 eller 1863 lät Bernt Nilsson bygga ett tvåvåningshus, det sk. Gamla affärshuset inte långt från Sjövik. Av arvsskifteshandlingarna efter Bernt Nilsson framgår att det fanns badhus (det senare sk. varmbadhuset) och bassäng. Troligen uppfördes dessa också i början av 1860-talet. Kanske var det en slump att badortsrörelsen startade på det här sättet men det kunde kanske också vara så att Bernt Nilsson som den framsynta person han var insåg vilken potential som låg i den framväxande badortsrörelsen.

Alltsedan Gustafsberg utanför Uddevalla etablerades 1774 hade under 1800-talets första hälft, en  rad badorter grundats. På 1860-talet började man i Lysekil tillämpa läkaren Carl Curmans idéer om nyttan av salta bad i kombination med den ozonrik havsluft. Den första annonsen om den nyöppnade badortsrörelsen på Stillingsön återfinns i Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning den 27 april 1865. I annonsen kunde man läsa följande:

 

Badinrättning på Stillingsön i Bohusländska skärgården.

 

Vid denna nyanlagda badinrättning, belägen i en naturskön trakt på östra sidan af ön Oroust, midtemot och med utsigt öfver det vackra Fräknelandt (Ljungskile), en mil norr om Svanesund, börjar badningen i medio af Juni månad. Varma bad med dusch serveras i propert badhus, och för kalla bad finnes bassin. Restauration finnes ej på stället, men tillförseln af livsmedel är riklig. Flera hushållslägenheter och enskilda rum finnes. Vidare upplysningar fås genom korrespondens med undertecknad, ställets egare hvars adress är Oroust och Stillingsön.

                                                       L. Bernzon

 Bernt Nilsson är också tillsammans med brodern Olof Nilsson på Ögården och O.J. Johansson involverad i byggandet av en ångbåtsbrygga. Enligt ett av herrarna undertecknat kostnadsförslag - tyvärr odaterat - skulle kostnaderna för en ”ångfartygsbrygga” vid Stillingsön belöpa sig till 139 riksdaler riksmynt och 33 öre. För allt för arbete och uppbyggande af nemnde brygga samt bergssprengning skulle Martin Nilsson erhålla 150 riksdaler. Allt som allt 289 kronor och 33 öre. Förmodligen har dokumentet skrivits på 1860-talet.

Bernt Nilsson dog 79 år gammal den 16 februari 1868 på Serafimerlasarettet i Stockholm där han vårdades för cancer.

Arvet

Bouppteckningen tar upp följande fasta egendom: 5/32 mantal säteriet Kåröd, ärvt och förvärvat under första äktenskapet, 1/4 mantal i samma säteri förvärvat under andra äktenskapet samt på Stillingsön befintliga byggnader tillhöriga badinrättningen. Den lösa egendomen på Kåröd och Stillingsön är noterad i detalj hus för hus, rum för rum. Här antecknades också ifartygsinnehav: hälftenägda galeasen ”Linus” (finns upptagen i Svensk skeppslista 1839). 1/4 i galeasen ”Familjen” (Delägd med släkt på Angrimseröd. Befh. L. Johansson.), hälftenägda jakten ”Bertha”, segelbåten ”Sven” samt en roddbåt.

Av bouppteckningen kan man också utläsa att det på gården fanns 4 hästar, 14 kor, 1 tjur, 12 ungdjur, 26 får, 10 höns och 10 grisar.

Maria Nilsson överlevde sin make med 22 år. Hon bodde kvar i huset tillsammans med yngste sonen Hans, som var ogift.

 

Berndt Nilsson och hans familj

 

 Berndt Nilsson. Född 1789-04-02 på Kåröd, Myckleby. Död 1868-02-16 i Kåröd, Myckleby           Inger Johanna Larsdotter.Född 1795-10-16 i Resteröd, död 1835-01-15 Kåröd, Myckleby.                          Brita. Född 1815-08-27 Kåröd, Myckleby, död 1893. Gift 1846-04-03 med skepparen Lars Johansson.
Olof. Född 1816-12-16 i Kåröd, Myckleby, gift 1858-03-26 med Amalia Maria Bagge. Död  1898-06-20. Timmerman, skeppare. Olof Berndtsson
Johanna Född 1819-03-19 i Kåröd, Myckleby, död samma år. 

Johanna. Född 1820-10-23 i Kåröd, Myckleby. Död 1839-03-10. 

Lars Född 1823-02-12 i Kåröd,  Myckleby, död 1834-04-23. 
Nicklas. Född 1825-03-16 i Kåröd, Myckleby, död 1904-05-17. Skeppare. Nicklas Berntsson
Christina. Född 1827-07-06 i Kåröd, Myckleby, död 1905. Gift 1864 med Filip Oscar Stjernman, född 1827, död 1890. 
Sophia. Född 1829-05-02 i Kåröd, Myckleby, död 1884-03-12 i St Wassö, Myckleby. Gift med Peter Torbentsson, född 1823-01-04 Myckleby. Sophia Berntsson
Anna Maria. Född 1831-11-15 i Kåröd, Myckleby, död 1834-06-02. 
Anna Maria. Född 1834-11-24 i Kåröd, Myckleby, död 1835-03-12.  
 Johanna Maria Hansdotter. Född 1811-10-23 i Östra Bogane, Myckleby, död 1890 i Kåröd, Myckleby.    Maria Nilsson    Lars. Född 1837-04-04 i Kåröd, Myckleby, död 1839. 
Helena Carolina.  Född 1838-11-13 i Kåröd, Myckleby, död 1839-01-06.             
Lars. Född 1840-06-17 i Kåröd, Myckleby, död 1919-03-07. Gift 1872-04-19 med Maria Nicolina Charlotta Mattsson född 1844-04-16 i Göteborg, död 1883-02-15. Lars Bernzon  
Carolina. Carolina BerntssonFödd 1842-06-18 i Kåröd, Myckleby, död 1934-01-18. Gift 1879-03-07 med Claes Waldemar Dahl, kronolänsman, född 1848-05-03, död 1905 i Myckleby.   
Hans. Född 1845-04-09 i Kåröd, Myckleby, död 1930-03-23 i Myckleby. Lantbrukare. Hans Bernzon  

 

Christina Andersson         

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.