Bouppteckningen efter Johan Olsson.

För i år 100 år sedan avled Johan Olsson vars livsöde jag följt genom hans egna dagböcker mellan åren 1873 och 1907. Det har varit en fascinerande resa i en tid och ett samhälle så vitt skilt från våra dagars. På nära håll har jag kunnat följa hans liv och tankar i stort och smått där det växt fram en bild av en man så annorlunda än den gängse bilden av 1800-talets bonde i ett Bohuslän där sviterna efter de gyllne sillåren är så tydliga. Här var det arbetslinjen som gällde. Och kreativiteten i sökandet efter nya utkomstmöjligheter. Omsorgen om barn och familj och behövande i närheten. En man som hela sitt liv stretade och drog och inte väjde för sina barns tillkortakommande - ”han är för lat”, ”dåliga betyg naturligtvis”.

Även om Johan var mycket strävsam och kreativ vad gäller nya utkomstmöjligheter så uppvisar inte bouppteckningen något större överskott. Och det som fanns skulle fördelas på 16 arvingar. Bouppteckningen belyser på ett påtagligt sätt den oro för ekonomin som ständigt finns närvarande i dagböckerna. Han lyckades sälja tomtmark och sommarhus till bemedlade göteborgsbor. Han ägde under ett antal år ett hyreshus i Majorna – där han inte alltid fick in hyran – som han så småningom sålde. Till sist sålde han hela sitt hemman till Göteborgs stad. Det är inte troligt att han levde ett utsvävande liv. Snarare tvärtom. Och ändå fanns det i boet kvar knappt 50 000 kronor i dagens penningvärde. Boets behållning ger också en bild av de omständigheter som änkan och de minderåriga barnen i andra äktenskapet hade att leva under.

Här följer en modifierad utskrift av bouppteckningen.

Den 14 juli 1911 gjordes bouppteckning efter Johan Olsson, som avled den 13 april, 84 år gammal. Som arvingar antecknades förutom änkan Johanna Eleonora, född Andersson

dels barnen i första giftet

Sönerna           

Pastorn i Augustanasynoder Harald Ardahl, Ballaton, Minnesota      Verkmästaren Sigurd Ardahl i Gårda, Örgryte                                 Sjökaptenen Fritz Ardahl, New York                                                Inspektoren Ernst Ardahl, Molina, Illinois                                        Sjökaptenen Gert Ardahl, Kristianstad                                        Smedmästaren Hilding Ardahl, Molina, Illinois

Döttrarna        

Olga gift med förre sjökaptenen Anders Ardahl, Göteborg            Fröken Rut Ardahl, New York

avlidne sonen handelsresande Ludvig Ardahls och hans efterlevande änka Gundborg Ardahs barn    

Sonen            

 

 Nils Johan Gustaf Ludvig 

Döttrarna    

 

Greta Sofia Lydia Gustafva                                                        Britta Elin Signe Henrika                                                            Olga Siri Berta Viktoria     

för vilka deras bemälda moder är förmyndare.                    

dels barnen i andra äktenskapet

Sönerna          

   Johan                                                                     Ivar

Dottern

   Berta

för vilka folkskolläraren M.J. Hålander är förmyndare.  Till god man för de i Amerika vistande arvingarna förordnades Sigurd Ardahl.

Sigurd Ardahl, som varit förmyndare för Johan Olsson och omhänderhaft boet, uppvisade ett bestyrkt testamente från den 13 september 1904. Enligt detta  

”när endera af oss aflider  skall vår då ägande egendom af hvad slag den vara må med tre fjärdedelar tillfalla barnen i vårt nuvarande äktenskap, hvaremot återstående fjärdedelen efter min Johan Olssons död skall efter lag fördelas mellan mine Johan Olssons samtliga barn i föregående och nuvarande äktenskap eller deras arfingar enligt lag såsom bröstarfvingarnes laglott; skola tre fjärdedelar, som tillfaller barnen i vårt  nuvarande äktenskap så förvaltas att modern, jag Johanna E. Andersdotter, jämte barnen åtnjuta räntan därå.”

Boets tillgångar uppgick till 20 522 kronor varav 19 000 kronor utgjorde en fordran på Skandinaviska Kreditaktiebolaget.  Sedan skulderna dragits ifrån uppgick den slutliga behållningen i boet till 19 242 kronor [48 702 kronor i 2010 års penningvärde].

Christina Andersson